عایق الکتریکی سلولزی
محصولات عایق الکتریکی عایق الکتریکی سلولزی

عایق الکتریکی سلولزی
  نوار فلوروپلاستر     Electrical Insulation Fluoro Plaster Tape     در دنیای پیشرفته و صنعتی امروز الکتریسیته و نیروی برق رکن اصلی زندگی انسان می باشد . تمامی اختراعاتی که در صنعت انجام میشود ؛ در گرو نیروی الیکتریسیته بوده ؛ حتی میتوان عرصه صنعت تکنولوژی را بدون این کشف بزرگ از کارافتاده دانست . اما مهار این نیروی عظیم نیازمند تجربه و آزمایش های گوناگون بشر در چند دهه گذشته بوده است . امروزه عایق های گوناگونی برای مهار جریان الکتریسیته معرفی شده اند اما در این صفحه محصولی را به شما معرفی میکنیم که یکی از مدرن ترین و کاربردی ترین عایق های جریان الکتریسیته به شمار می آید . این دی الکتریک قدرتمند ؛ نوار فلوروپلاستر ( عایق الکتریکی سلولزی ) نام دارد . البته بسیاری از افراد و همچنین کارشناسان مجرب ؛ این محصول را با نام عایق الکتریکی سلولزی میشناسند . در مورد ساختار عایق الکتریکی سلولزی باید بدانید که لایه های متعددی با یک دیگر ترکیب شده اند و این نوار را تشکیل داده اند . در ادامه به بررسی لایه های تشکیل دهنده نوار فلوروپلاستر می پردازیم .  ماده ی الکت

محصولات مرتبط