لاستیک نیتریل | نسوز صنعت پارس
محصولات لاستیک لاستیک نیتریل

لاستیک نیتریل
    لاستیک نیتریل     Nitrile Rubber     نام کامل شیمیایی آن Acrylonitrile Butadiene Rubber است . لاستیک نیتریل بهترین محصول برای مقاومت در برابر نفت ، هیدروکربن های چرب ، روغن های حیوانی و گیاهی و شرایط پرفشار و سایشی می باشد . در عرض ها و ضخامت های مختلف در دسترس قرار دارد .

محصولات مرتبط