ورق نسوز | نسوز صنعت پارس


انواع ورق نسوز

 

واردات ، تهیه و توزیع انواع ورق نسوز شامل : گسکت ، ورق های واشر ، کلینگریت ، ویکتوریا ، نان آزبست ، آزبست ، دونیت ، گرافیت خالص ، گرافیت تنجید ، کربن ، تاپ گرافیت ، ویکتوری ، تکسون ، کلسیم سیلیکا ، ضد اسید ، ضد روغن ، ضد بنزین ، ضد آب داغ و بخار و ورق های ساخت فلنچ