اس بی آر | نسوز صنعت پارس | جستجو


لاستیک آب بندی اس بی آر

    لاستیک اس بی آر     Styrene Butadiene Rubber     لاستیک آب بندی ( SBR ) در موارد عمومی استفاده می شود و قمیت مناسبی دارد .  از خصوصیات بارز لاستیک ...