بوتیل | نسوز صنعت پارس | جستجو


لاستیک بوتیل

    لاستیک بوتیل     Butyl Rubber     لاستیک بوتیل در برابر گازها ، بخارها ، اکسیژن ، اُزن ، نور خورشید ، مواد قلیایی ، اسید ها ، سایش و پاره شدن مقاوم می باشد ....