ضد بنزین | نسوز صنعت پارس | جستجو


لاستیک ای پی دی ام ضد اسید

    لاستیک ای پی دی ام     Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber     لاستیک ای پی دی ام یا لاستیک ضد اسید و باز ( EPDM ) از ویژگیهای خاصی برخوردار است که ...