پلی امید | نسوز صنعت پارس | جستجو


ورق و میلگرد پلی آمید

    ورق و میله گرد پلی آمید     Polyamide sheet & Round Bar     پلی آمید در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که بارزترین خواص آن را در زیر شرح می دهیم :&...