میلگرد فیبر اپوکسی و نخدار | نسوز صنعت پارس
محصولات فیبر نسوز میل گرد فیبر اپوکسی و نخ دار

میل گرد فیبر اپوکسی و نخ دار
    میلگرد فیبر نسوز اپوکسی و نخ دار     Fiberglass with Epoxy Resin & Phenolic Resin Cotton Rod     میلگرد فیبر اپوکسی و میلگرد فیبر نخ دار( تکسولیت ) با همان ویژگی ها و خواص ورق فیبر بوده و عمدتاً برای ساخت قطعات ، چرخ دنده و غیره مورد استفاده قرار می گیرد . میلگرد نسوز در طول 1 متر و قطرهای 10 الی 200 میلیمتر موجود است . قطرهای بزرگتر طبق سفارش مشتری پذیرفته می شود .

محصولات مرتبط