نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس | نسوز صنعت پارس
محصولات نوار نسوز نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس

نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس
    نوار ابریشمی فایبرگلاس     Fiberglass Tape     نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس یکی از مهمترین نوار های نسوز صنعتی می باشد . همان طور که از نام این محصول پیداست ؛ متریال و ماده اصلی تشکیل دهنده نوار نسوز ابریشمی ؛ فایبرگلاس می باشد . فایبرگلاس که عمدتا آن را با نام الیاف شیشه نیز می شناسند ، پر استفاده ترین متریال دیرگداز (نسوز) به حساب می آید . نوار نسوز ابریشمی فایبرگلاس از همین الیاف فیلامنت شیشه در دو نوع تارو پود و ساتین بافته شده است و نیازمند تابیدن کم می باشد به همین دلیل به آن الیاف پیوسته یا ادامه دار می گویند . به دلیل وجود الیاف شیشه تحمل دمایی این نوار نسوز به 650 درجه سانتیگراد می رسد . البته این محصول در سرما نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و قادر به تحمل سرمایی تا حدود -60 درجه سانتیگراد می باشد . این نوار نسوز از مهمترین جایگزین های آزبست می باشد و هیچگونه ضرر های زیست محیطی در این محصول دیده نمی شود (( البته به دلیل وجود الیاف شیشه کمی حساسیت عمدتا  سوزش پس از تماس با اعضای بدن ایجاد می شود )) . جنس الیاف شیشه

محصولات مرتبط